master Browser

Master City Developer

Delft University of Technology (TUDelft)
TU Delft Real Estate & Housing / Erasmus University Rotterdam / Development Company
Delft, South Holland
Netherlands
Urban Studies & City Planning
Overview

MCD gaat over de stad

 

De opleiding Master City Developer (MCD) richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. De stad staat voor grote uitdagingen. Een greep uit de actualiteit: de inclusiviteit van de stad, herontwikkeling van bestaand vastgoed, het aantrekken van talent, verduurzaming en aardgasvrij bouwen, wateropgaven door klimaatverandering en voedselvraagstukken. Deze ontwikkelingen hebben een directe relatie met de ontwikkeling van onze steden.

 

MCD verdiept jouw kennis

 

De MCD opleiding biedt je de kans om jouw kennis zodanig te verdiepen dat je als strategisch specialist in stedelijke ontwikkeling impact hebt. De MCD opleiding is een integrale academische opleiding en maakt dat je complexe, integrale stedelijke vraagstukken vanuit jouw visie en rol kunt doorgronden, benaderen en oplossen. Zo geef je jouw rol in het vormgeven van onze steden een extra impuls en dimensie.

 

MCD vergroot impact

 

De MCD opleiding verbreedt je kennis van stedelijke ontwikkelingsprojecten en daagt je uit om je strategische impact op ontwikkelingsprojecten te vergroten. Je leert hoe verschillende schaalniveaus (regio, stad, gebied, project) in elkaar grijpen. Het is een multidisciplinaire opleiding waarin je kennis uit verschillende relevante disciplines integreert, waaronder: economie, bouwkunde, bestuurskunde en planologie.

 

MCD versterkt inzicht

 

De MCD opleiding biedt inzicht in de relevante mondiale stedelijke trends en leert deelnemers hoe steden en regio’s zich ontwikkelen en tot elkaar verhouden. Je krijgt inzicht in de impact van gebiedsgerichte (her)ontwikkelingen op de economische- en sociale dynamiek van steden en wijken. Hoe ga je om met de complexiteit in de omgeving en processen van gebiedsgerichte projecten? Deelnemers verdiepen zich in verschillende strategieën en sturingsprincipes en leren deze op adequate wijze te implementeren in de praktijk. Ook ontwikkel je succesvolle gebiedsconcepten en ontwikkelstrategieën.

 

Na de MCD opleiding ben je in staat leiding te geven aan processen van visievorming, strategie ontwikkeling, coalitievorming en uitvoering. Een MCD alumnus is in staat te reflecteren op het eigen handelen en kan projecten en processen spiegelen aan relevante wetenschappelijke inzichten en (internationale) praktijkvoorbeelden.

 

MCD garandeert kwaliteit

 

De opleiding wordt sinds 2002 verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft, samen met haar praktijkpartner Stadsontwikkeling Rotterdam en een groot aantal andere praktijkpartners. De opleiding combineert wetenschap inzicht met actuele praktijkvraagstukken uit binnen- en buitenland. Deze combinatie van quick-wins voor de praktijk en een fundamentele kennis- en competentie-impuls stelt MCD’ers in staat om of vanaf dag één resultaat in de eigen organisatie terug te brengen.

 

MCD verbindt

 

Je ontmoet gelijkgestemden werkzaam bij verschillende organisaties in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Je maakt kennis met projecten en ontwikkelingen door het hele land. Je leert kijken door de bril van medewerkers werkzaam bij ontwikkelaars, corporaties en lokale overheden en werkt met hen aan de vragen van vandaag. MCD alumni spelen door de opleiding heen een actieve rol als sparringpartner, coach en praktijkexpert.

 

Open College

 

Benieuwd of de MCD iets voor jou is?

 

Een aantal keren per jaar organiseren we een Open College of lezing voor mensen die graag een keer een kijkje willen nemen in de MCD-praktijk. Het eerstvolgende Open College staat nog niet op de agenda. Wil je toch al meer weten over de MCD? Je kunt altijd bellen (010 – 408 25 67) of je vragen mailen naar info@mastercitydeveloper.nl.

(read more)
Admission Requirements

Instroomeisen

 

MCD MSc programma

 

Voor deelnemers aan het MCD MSc programma gelden de volgende instroomeisen:

 

– Een WO-diploma

 

– Ten minste vijf jaar relevante werkervaring

 

Voor personen met een HBO vooropleiding geldt dat zij het programma kunnen volgen nadat ze de MCD pre-master met succes hebben afgerond. De pre-master wordt ieder jaar in mei en juni gegeven.

 

Modules volgen?

 

Zes van de acht modules kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules gelden de volgende instroomeisen:

 

– Een HBO-diploma

 

– Ten minste vijf jaar relevante werkervaring

 

– Een deelnemer met een HBO-diploma die meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen. Lees hier meer over de pre-master.

 

– Van module(s) naar MSc programma
Het is mogelijk om eerst een of twee modules te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules (met een maximum van twee, voor deelnemers met een WO-diploma), mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.

 

Instroom mogelijkheden

 

Hier is mogelijk om op ieder moment in te stromen in de opleiding. Op dit moment is instromen mogelijk in leergang 15. In September 2019 gaat leergang 16 van start.

(read more)
General information
Length
1 year full time
Language
Dutch
Director
Frank van Oort / Ellen van Bueren
Fee
Not Confirmed
Email
mastercitydeveloper@ese.eur.nl
Telephone
+31 010-408 86 44
Address
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
Website
Campus Location
The information of this Master's Degree was extracted from the Official Website of the program.
Related Master's programs
Academy of Architecture and Urbanism
Fontys University of Applied Sciences
Tilburg
College of Environmental Design
Berkeley University of California
Berkeley, California
The Bartlett School of Architecture
University College of London
London, England
The AA School of Architecture
The Architectural Association
London, England
Find your Master's Degree program
Search

© BEST ARCHITECTURE MASTER’S Todos los derechos reservados | Nota legal | Política de cookies

Aceptar
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more